rveis


SERVEIS FISCALS
 • IMPOST DE SUCCESSIONS I IMPOST DE DONACIONS A BARCELONA
  Gestió d’herències.
  Assessorament testamentari: consells jurídics i suport legal per configurar el testament òptim per evitar futures despeses fiscals.
  Planificació fiscal de la successió, assessorament previ, anàlisi i propostes per reduir l’impacte fiscal.
  Tràmit de la herències.
  Pressupostos previs.
  Tràmits d’herències i liquidacions a qualsevol comunitat espanyola.
  Herències amb activitats econòmiques.
  Liquidació Assegurances de Vida.
  Rendes Vitalícies
  Donacions de béns immobles. Assessorament i Liquidació de l’Impost.
  Donació béns immobles fora de Catalunya.
  Addició de donacions a l’herència i acumulacions.
  Recursos tributaris en aquesta matèria.
  Tràmit d’ajornaments i fraccionaments de l’impost.
  Herències i donacions de No Residents.
  Si vols sol·licitar pressupost fes clicaqui