SERVEIS FISCALS
 • IMPOST TRANSMISSIONS PATRIMONIALS A BARCELONA I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
  Assessorament i Gestió sobre l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (TP y AJD)
  Exempcions aplicables i possibles No Subjeccions a l’impost.
  Confecció d’autoliquidacions.
  Contractes d’arrendament urbans i rústics, confecció i liquidació de l’impost necessari.
  Dipòsits de fiances de lloguers.
  Recursos tributaris en aquesta matèria.
  Tràmit d’ajornaments i fraccionaments de l’impost.
  Si necessites un gestor per al Impost de Transmissions , contacta amb nosaltres.