SERVEIS FISCALS
 • IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (IRNR)
  Declaració IRNR a Barcelona
  Retenció en l’adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent.
  Liquidació de l’impost.
  Impost sobre la renda de no residents. No residents sense establiment permanent. Declaració ordinària.
  Doble imposició internacional, recursos tributaris en aquesta matèria.
  Possibilitat atenció en anglès.