SERVEIS FISCALS
 • IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)
  Declaració IRPF a Barcelona
  Declaracions de renda ordinàries.
  Especialitat en declaracions de renda derivades d’herència.
  Ajornaments i fraccionaments.
  Recursos tributaris en aquesta matèria.
  En Marc Bernat realitzem tots els tràmits necessaris perquè puguis fer ladeclaració IRPF.