SERVEIS FISCALS
 • IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)
  Liquidació d’IVA a Barcelona
  Autoliquidacions de l’IVA.
  Declaracions-Liquidacions No periòdiques.
  Recàrrec d’equivalència.
  Sol·licituds de devolució.
  Recursos fiscals en matèria d’IVA.