SERVEIS FISCALS
 • OPERACIONS SOCIETÀRIES A BARCELONA
  Constitució de societats.
  Augments de capital.
  Aportacions que efectuïn els socis que no suposin un augment del capital social.
  Trasllat de domicili social.
  Trasllat a Espanya de la seu de direcció.
  Reducció de capital i dissolució de societat amb liquidació.
  Si necessites realitzar qualsevol tràmit sobre Operacions Societàries a Barcelona,contacta amb nosaltres.